Veelgestelde vragen - FAQ

Klik op de vraag voor het antwoord.

Antwoord niet gevonden? Neem contact met ons op.
keyboard_arrow_up

FAQ - Veelgestelde vragen

 • archieven
 • papieren documenten, rapportages, dossiers
 • harde schijven, harddisks, HDD’s, SSD's
 • diskettes, cd-rom’s, dvd’s, usb sticks
 • videobanden, tapes, magneetbanden, (röntgen)films
 • creditcards, paspoorten en rijbewijzen
 • foto’s en waardebonnen
 • los papier (dat kan in dozen, plastic zakken, los gestapeld, op pallets enz. worden aangeleverd)
 • dossiers
 • mappen en boeken
 • computer-output, zoals kettingformulieren
 • gebundeld papier
 • papier met nietjes, clips en bindsystemen
 • archiefdozen
 • ordners met inhoud
 • tekeningen op rollen
 • enz.

Snippers worden gerecycled tot nieuwe papier producten.

 • Harddisks, harde schijven, HDD’s, SSD's
 • USB-sticks
 • magneetbanden
 • casettebanden
 • CD's en DVD's
 • creditcards
 • diskettes
 • filmbanden - videobanden
 • (röntgen)films
 • tapes
 • etc.

De restmaterialen worden gerecycled en bewerkt tot nieuwe grondstoffen.

Ja. Een enkel stuk of grote aantallen. Rhenus is u graag van dienst om uw papier, archief, data drager of datadragers veilig te vernietigen.

Dat is heel divers. Bij bijna elke organisatie, instelling of bedrijf worden geprinte papieren documenten, papieren dossiers, harde schijven en andere datadragers gebruikt en wordt er gewerkt met vertrouwelijke gegevens van klanten of personeelsdata. Maar ook met bijvoorbeeld contracten met leveranciers, of productiegegevens die vertrouwelijk zijn. Denk aan productiebedrijven, datacenters, woningstichtingen, zakelijke dienstverleners zoals banken, advocaten, notarissen, accountants, verzekeraars en adviseurs, overheden, onderwijsinstellingen, de gezondheidszorg en andere organisaties die over discrete of privacy gevoelige informatie beschikken. Zij kunnen niet het risico lopen dat informatie in verkeerde handen belandt of dat gegevens niet voor 100% onbruikbaar zijn gemaakt. Bovendien hebben zij te maken met de AVG wetgeving.

Afhankelijk van de hoeveelheid schakelen deze bedrijven ons eenmalig, incidenteel of op reguliere basis in. De keuze is aan u.

Ja, wij zijn door heel Nederland en grote delen van België actief. Daarbij maakt het niet uit waar u gevestigd bent en komen wij zelfs voor kleine hoeveelheden bij u langs. 

Wij beschikken over eigen beveiligde en vertrouwelijke vernietigingslocaties door heel Nederland. Voor België geldt dat wij actief zijn de Brussel en de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg. Ook in België beschikken wij over beveiligde vernietigingslocaties en vernietigen we ook direct in onze mobiele shredderwagens bij u voor de deur. 

Rhenus vernietigt uw vertrouwelijke gegevens snel en 100% veilig! Voor de inzameling en vernietiging van vertrouwelijke data hanteren wij een gesloten procedure en sluitend veiligheidsconcept. Dat wil zeggen dat ons gehele proces geborgd is. Rhenus Office Systems plaatst een speciaal beveiligde container met inworpgleuf en slot bij de klant. De klant vult de container en sluit hem af. Wij halen deze afgesloten container op.

Afhankelijk van uw wensen en eisen versnipperen of shredderen wij uw papier, archief of harde schijf in onze shredderwagen direct bij u voor de deur, of we vervoeren die in speciale, afgesloten voertuigen naar onze speciaal beveiligde vernietigingslocaties. Al onze medewerkers die met uw vertrouwelijke informatie in aanraking komen, zijn hiervoor gescreend.
De enige keer dat de container bij ons open gaat is als hij boven de (mobiele) shredder hangt! In enkele minuten worden de vertrouwelijke documenten en datadragers onder videotoezicht vernietigd, versnipperd of geshredderd.

Rhenus Office Systems voldoet aan de strengste en hoogste veiligheidseisen. Wij werken conform de Europese richtlijn 95/46. Al de aan ons aangeboden informatiedragers, papier of harde data, worden vernietigd volgens DIN norm 66399 en veiligheidsklasse 4, 5, 6 of 7.

Nadat de vernietiging van uw papier, archief, harde schijf of andere datadragers heeft plaatsgevonden ontvangt u van ons een Vernietigingsverklaring of Vernietigingscertificaat​​​​​​​.

Ja, wij zijn OPK, CA+, DIN66399, en ISO9001:2015, ISO/IEC 27001, ISO 50001, ISO/IEC 21964-2018 (DIN66399-1) gecertificeerd

Als u Rhenus inhuurt voor het vernietigen van data kunt u er voor 100% op rekenen dat het gehele vernietigingsproces vertrouwelijk wordt uitgevoerd en uw vertrouwelijke documenten en datadragers veilig zijn. Dat bewijzen ook de vele certificaten waarover we beschikken. Het vernietigingsproces bij Rhenus is gesloten en zeer efficiënt ingericht. Rhenus is gecertificeerd om te vernietigen tot de hoogste veiligheidsklasse en beschikt over diverse hulpmiddelen, zoals speciale beveiligde containers en geavanceerde voertuigen om de veiligheid gedurende het hele proces, ook op uw locatie, te waarborgen.

Voor het vernietigen van onder andere harde schijven en andere datadragers speelt de ISO 21964 certificering een belangrijke rol. Het geeft u zekerheid dat de machines waarmee we u datadragers vernietigen zeker de DIN 66399 veiligheidsklassen halen die u wenst, bij Rhenus is Veiligheidsklasse 6 mogelijk. ISO 21964 gaat dus over de informatietechnologie van de shredderapparatuur. 

DIN 66399 is de norm die voor Rhenus normaal is. De DIN 66399 normering is voor u het bewijs van bekwaamheid van Rhenus. 100% veilig!

De enige officiële en strengste normering voor het vernietigen van een harde schijf, een usb stick, een tape of elke andere digitale datadrager, is DIN 66399. Bedrijven die vernietigen maar niet aan deze DIN norm kunnen voldoen verzinnen soms eigen normeringen. Kies altijd voor een bedrijf dat werkt volgens de DIN 66399 norm en daarvoor ook regelmatig gekeurd wordt. De enige manier om zeker te weten dat uw vertrouwelijke of geheime gegevens niet op straat komen te liggen. 

Bij Rhenus Office Systems is vernietiging van harde schijven en datadragers volgens Veiligheidsklasse 6 van de DIN66399 norm mogelijk.

Harde schijven, diskettes, tapes en andere digitale datadragers waar vertrouwelijke of geheime documenten op staan, worden of direct in onze  shredderwagen bij u voor de deur vernietigd, of, volgens een gesloten proces in een afgesloten ruimte op één van onze beveiligde vernietigingslocaties. Alles conform de strengste Europese norm DIN 66399. Bij Rhenus is dat mogelijk tot Veiligheidsklasse 6. Het hele traject voldoet uiteraard aan de voorwaarden die binnen de Wet Bescherming Persoonsgegevens beschreven worden. Van elke partij wordt een vernietigingsverklaring opgemaakt.

► Lees hier alles over de DIN66399 norm en de drie delen daarbinnen.

 

De Certificeringsregeling Archief en Datavernietiging vormt een module op de branche eigen Erkenningsregeling OPK 2005. Dit betekent dat alleen OPK erkende bedrijven voor de toetsing van hun archief- en datavernietiging in aanmerking komen.
Deze Erkenningsregeling OPK legt een branchegericht kwaliteitsniveau in de bedrijfstak op het gebied van bedrijfsvoering, administratie, arbo en milieu.

De door de Certificeringsregeling Archief en Datavernietiging voorgeschreven voorzieningen en veiligheidsprocedures zorgen er voor dat het aangeboden vertrouwelijk materiaal tot en met de vernietiging in veilige handen is en niemand het meer kan inzien. Bovendien waarborgt de certificeringsregeling een efficiënt en sluitend vernietigingsproces. De Certificering kent één Certificaat: het CA+ certificaat. CA+ is in 2004 door de FNOI, het platform en spreekbuis voor de oudpapierbranche alsook de professionele archief- en datavernietigingsbedrijven in Nederland, in het leven geroepen om bedrijven en organisaties een zekerheid te geven dat datavernietigingsbedrijven met het CA+ certificaat veilig handelen.

Het Certificaat CA+, CA+ keurmerk, wordt afgegeven na een geslaagde audit, indien het gehele proces van inzameling/transport tot en met vernietiging van het vertrouwelijk materiaal voldoet aan de eisen van de regeling.
Het certificatieschema kent de volgende toetsingsonderdelen:

 • Procedures aanbieden / eisen inzamelmiddelen
 • Beveiliging transport
 • Lossen / overdracht
 • Eisen archiefvernietigingsruimte
 • Procedures / instructies / werkvoorschriften
 • Screening personeel

Rhenus vernietigt data op alle gewenste DIN 66399 Veiligheidsniveaus/Veiligheidsniveaus. 

 • Voor papier: Veiligheidsniveau 4 is onze standaard (de AVG vereist Veiligheidsniveau 3). Bij Veiligheidsniveau 3 zijn de gegevens nog te reproduceren, zij het lastig. Bij Veiligheidsniveau 4 kunnen de gegevens nog slechts met ongebruikelijke hulpmiddelen gereproduceerd worden. Rhenus vernietigt papier ook regelmatig op Veiligheidsklasse 5 en 6. Dit zijn strenge niveaus voor vertrouwelijke gegevens en geheime gegevens. Bent u een organisatie met topgeheimen en extreem vertrouwelijke gegevens, denk aan waardedocumenten, dan zorgt Rhenus ervoor dat uw data op Veiligheidsklasse 7 wordt vernietigd!

 • Voor harde schijven en andere datadragers: Veiligheidsklasse 6 is mogelijk maar zeker niet altijd nodig en wenselijk qua milieubelasting (de reproductie van de gegevens is naar de huidige stand der techniek onmogelijk).

U kunt, dankzij de DIN 66399 normering, bij Rhenus zelf bepalen op welke Veiligheidsklasse u uw data wilt vernietigen.

► Lees hier hoe u het voor u beste Veiligheidsniveau kunt kiezen.

-> BEKIJK VOORAL ONZE BLOG OVER DE RHENUS AVG-PROOF AANPAK

Rhenus werkt al vele jaren volgens de Europese richtlijnen voor gegevensbescherming. Alles ter bescherming van de vertrouwelijke gegevens die onze klanten ons in beheer geven of laten vernietigen. Zowel op papier als op datadragers. Per 25 mei 2018 is de bescherming van gegevens voor alle bedrijven en organisaties in de Europese Unie verplicht gesteld en geregeld in de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR, General Data Protection Regulation). Mensen van wie u persoonsgegevens verwerkt, krijgen meer en verbeterde privacy rechten. Zo was het recht op inzage, op correctie en op verwijdering in de oude Europese richtlijn al geregeld, maar rechten als bijvoorbeeld het dataportabiliteit komen er bij. Ook bent u verplicht klachten te behandelen en kunt u hoge sancties krijgen als u zich niet aan de AVG of GDPR, conformeert. 

De AVG-privacy rechten:

 • Het recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden (NIEUW);

 • Het recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te dragen (NIEUW);

 • Recht op inzage. Dat is het recht van mensen om de persoonsgegevens die u van hen verwerkt in te zien;

 • Recht op rectificatie en aanvulling . Het recht om de persoonsgegevens die u verwerkt te wijzigen;

 • Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken;

 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering: het recht op een menselijke blik bij besluiten;

 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

 

Rhenus en de AVG

Voor Rhenus en haar klanten betekent de AVG:

 • Veilige en gedocumenteerde systemen en processen voor gegevensbeheer;
 • Data minimalisatie;
 • Veilige en gedocumenteerde gegevensvernietiging;
 • Volledige procesbeheersing en risicobeoordeling;
 • Uitgebreide documentatie van de genomen maatregelen.

Rhenus werkt al vele jaren volgens de hoogste beveiligingsnormen en beschikt ook over alle certificeringen op dit gebied. Medewerkers zijn gescreend en werken volgens een gesloten beveiligingsprotocol. Zo heeft Rhenus Office Systems op alle fronten haar dienstverlening zo ingericht, dat de naleving van de AVG wordt gegarandeerd.

 • Veiligheidslocaties en voertuigen in overeenstemming met de vereisten van de bestaande norm DIN 66399;
 • Gebruik van state-of-the-art technologie voor stationaire vernietiging en vernietiging op de locatie van de klant;
 • Toegang en toegangsbescherming bij alle processtappen;
 • Gecertificeerde processen en managementsysteem volgens DIN EN ISO 9001: 2008;
 • Gekwalificeerd advies over geschikte maatregelen;
 • Volledige documentatie van het opslag- en vernietigingsproces;
 • Onbeperkt proces audit recht van de klant.

Onderstaand zetten we voor u de belangrijkste zaken uit de AVG, inzake beheer, opslag en vernietiging op een rij. Rhenus heeft voor al deze zaken duidelijke protocollen zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over naleving van de AVG voor wat betreft de dienstverlening van Rhenus.

Bij Rhenus Data Office Systems BV is een FG aangewezen, een Functionaris Gegevensbescherming. Dit is Laurens Klaver. Hij ziet er op toe dat de AVG strikt nageleefd wordt. Wilt u meer weten over de AVG bij Rhenus of bezwaar indienen, neem dat contact met hem op. 


Recht op inzage

Met dit recht heeft Rhenus te maken als u documenten bij ons in beheer geeft. Denk aan onze diensten Archiefopslag, Archiefbeheer en Document management. Rhenus Documentlogistiek kent de wetgeving en heeft haar dienstverlening zo ingericht dat u geen problemen krijgt met uw inzageverzoek. Niet qua documenten en ook niet qua tijdsbestek want u bent verplicht binnen vier weken te reageren. U kunt snel uw documenten opvragen. Fysiek en digitaal. 

 

Recht op correctie en verwijdering en het Recht op Vergetelheid

Mensen hebben het recht om correctie van hun persoonsgegevens te vragen. Dat houdt in dat zij een organisatie mogen vragen hun persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Het recht op vergetelheid lijkt op het huidige recht op correctie en verwijdering, maar is breder. Het recht is niet meer, zoals nu, beperkt tot het verwijderen van objectief onjuiste gegevens, onvolledige gegevens of gegevens die niet ter zake doen. Dit recht houdt in dat organisaties in een aantal gevallen persoonsgegevens moeten wissen als een betrokkene (diegene van wie de organisatie gegevens verwerkt) erom vraagt. Dit moet binnen een maand na aanvraag. Het recht op vergetelheid geldt niet altijd. 

Recht van vergetelheid geldt overigens ook voor back-ups. Uitzondering is ook dat het recht op vergetelheid niet geldt als u wettelijk verplicht bent om de persoonsgegevens een bepaalde tijd te bewaren of als u ze in het algemeen belang moet archiveren. 

Voor deze twee rechten is het nodig dat Rhenus bij haar diensten inzake archiefopslag, fysiek archiefbeheer en digitaal archiefbeheer, de documenten snel aan kan leveren en u ze snel kunt corrigeren. Daarna kunnen de documenten weer terug in het archief of veilig worden vernietigd. 

Is verwijdering gewenst dan gaat Rhenus op uw verzoek 100% veilig en volgens de strengste richtlijnen, veiligheidsklassen en certificeringen de documenten of datadragers vernietigen. U krijgt hiervoor een Vernietigingscertificaat.

 

Recht op dataportabiliteit

Mensen hebben het recht om gegevens over te dragen. Ze mogen dus de gegevens opvragen om ze bijvoorbeeld door te geven aan een nieuwe leverancier, of ze vragen u dit rechtstreeks te doen. 

Het recht op dataportabiliteit geldt alleen voor digitale gegevens. Papieren dossiers vallen er dus niet onder.

Heeft u datadragers of papieren dossier bij Rhenus in beheer? U kunt altijd bij uw datadragers en dossiers. Dus wilt u of moet u zaken overdragen dan staat Rhenus u zeker niet in de weg, integendeel, we hebben juist al jaren alles zo ingericht dat u 24/7 bij uw documenten kunt. 

 

Vernietigingseisen volgens AVG

Zodra de wettelijke bewaartermijn verstreken of u de gegevens niet meer noodzakelijk zijn, MOET u de gegevens veilig vernietigen. Op papier en op datadragers. 

 

Digitaliseren volgens AVG - GDPR

Bedrijven en instellingen mogen papieren dossiers digitaal maken. Echter mogen de papieren dossiers pas vernietigd worden als u voor een goede beveiliging van uw digitale dossiers heeft gezorgd. 
 

Meer info

Wilt u meer weten over de Rhenus veiligheid en bescherming in zake de AVG? De AVG Functionaris Gegevensbescherming bij Rhenus Data Office Systems BV, Laurens Klaver, kan u er alles over vertellen. Neem contact met ons op. 

Zeker weten! Naast archiefopslag, fysiek archiefbeheer, digitaal archiefbeheer, digitalisering, papiervernietiging, archiefvernietiging en de vernietiging van datadragers, is het refurbishen, de part recovery en de recycling van IT-apparaten een belangrijk onderdeel van de dienstverlening van Rhenus Office Systems. Voor deze dienstverlening werken we samen met zusterbedrijf Mirec (voorheen HKS Metals), ook onderdeel van de grote Rhenus Group. Hoe dit gaat en wat we eventueel voor u kunnen betekenen lees u op onze website IT-CYCLE.NL.

Het vernietigen van papier, archieven, harde schijven, harddisks en andere datadragers vindt op een voor het milieu verantwoorde manier plaats.

Alle vernietigde materialen worden gerecycled. De papiersnippers gaan naar de papierverwerkende industrie als nieuwe grondstof. De metalen en kunststof, en andere materiaalresten van uw datadragers worden in de recyclingfabriek van Mirec, zusterbedrijf van Rhenus, gescheiden en opgewerkt tot zuivere grondstoffen: ijzer, aluminium, koper en kunststofgranulaat. Dit geldt ook voor de zeldzame metalen! 

Archiefvernietiging, papiervernietiging en harde schijf vernietiging (datadragers) vindt plaats op één van de Rhenus Office Systems beveiligde vernietigingslocaties in Nederland of België, of direct bij u voor de deur in een van de Rhenus mobiele shredderwagens.

Zorgvuldig geplande veiligheidstransporten naar beveiligde vernietigingslocaties kunnen voorkomen dat uw vertrouwelijke gegevens in verkeerde handen raken – maar er is nog een betere oplossing: mobiel papier vernietigen of harde schijven vernietigen bij u voor de deur. Onze gecertificeerde mobiele shredders rijden door heel Nederland en grote delen van België. Uw gevoelige data hoeven niet over straat, waardoor het ook niet in andermans handen kan komen.

In de mobiele shredder voertuigen van Rhenus Office Systems bevindt zich een grote papiershredder en een harddisk shredder die al uw vertrouwelijke materiaal tot minuscuul kleine stukjes versnipperen of shredderen. Onze mobiele shredders zijn zodanig ontwikkeld dat alle soorten gegevensdragers ‘on site’ kunnen worden vernietigd. De nieuwste technologie garandeert de hoogste veiligheid en efficiency, ongeacht of het om grote of kleine hoeveelheden materiaal gaat.

Ook bij dit shredderen van vertrouwelijk gegevens direct bij u voor de deur, hanteren wij een gesloten procedure, waarbij het gehele proces geborgd is, transparant en dat het hele vernietigingsproces gedocumenteerd wordt. Zo profiteren onze klanten van de comfortabelste, veiligste en efficiëntste oplossing voor het vernietigingsprobleem.

Onze gecertificeerde mobiele shredderswagens zijn beveiligd. U kunt achter dik glas zelf even mee kijken met het shredderproces. U ziet dan met eigen ogen dat uw papier, harde schijf of andere data dragers direct in de vrachtwagen worden versnipperd of geshredderd zijn tot minuscuul kleine stukjes. Voordat de shredderwagen gaat rijden naar het volgende adres zijn uw vertrouwelijke papieren documenten, uw harde schijf of andere data dragers al geheel vernietigd. 

De shredders in onze mobiele vernietigingsvoertuigen kunnen bij u voor de deur ruim 1.000 kg per uur vernietigen!

Al onze voordelen hebben we op deze pagina van onze website voor u op een rij gezet: VOORDELEN RHENUS.

Ja, als u graag op permanente basis één of meer containers wilt plaatsen dan kunt u kiezen uit een assortiment containers met diverse afmetingen. Daarin adviseren wij u graag. Afhankelijk van uw wensen en eisen kiest u de meest geschikte container en wij zetten die bij u neer. Het assortiment varieert van aluminium en kunststof containers voor bij uw bureau en voor op kantoor vanaf 70 liter tot afzetcontainers (magazijncontainers) van 30m3. Al onze containers tot 600 liter zijn voorzien van inworpgleuf of brievenbusklep en zijn beveiligd met een slot. De aluminium magazijncontainers zijn speciaal afsluitbaar en eveneens beveiligd met een slot. Elke container heeft een unieke sleutel.

Dat stemmen we helemaal op uw wensen af. Dat kan eenmalig of incidenteel zijn, of, als u heeft gekozen voor een permanente container, op afroep of op gezette tijden.

Alle vernietigde materialen worden door Rhenus Office Systems gerecycled. Papier gaat naar papierverwerkingsbedrijven in Nederland of België en wordt gerecycled tot nieuwe papier producten. De metalen, kunststof en andere resten van uw datadragers worden door zusterbedrijf Mirec, onderdeel van de Rhenus Group, opgewerkt tot zuivere grondstoffen: ijzer, aluminium, koper en kunststofgranulaat.

Rhenus Office Systems hanteert een scherp tarief voor papiervernietiging, archiefvernietiging en het vernietigen van harde schijven en andere datadragers.

Bij de bepaling van onze tarieven spelen een aantal zaken mee:

 • de hoeveelheid
 • het gewenste Veiligheidsniveau 4, 5, 6 of 7. Rhenus vernietigt in verband met de dataveiligheid niet op de lage Veiligheidsniveaus 1, 2 en 3.
 • het soort materiaal
 • of u kiest voor offsite vernietiging op een van onze beveiligde afgesloten vernietigingslocaties of vernietiging direct bij u voor de deur in onze mobiele shredder vrachtwagen
 • of u kiest voor een permanent geplaatste container
 • of u kiest voor ‘inzameling op afroep’ of ‘inzameling op abonnementbasis’

Als u wilt weten wat het kost dan maken wij graag een vrijblijvende offerte voor u: contactformulier voor offerte aanvraag.

Zelf harde schijven en andere datadragers definitief en onbruikbaar vernietigen raden wij af. Indien u geen shredder heeft die de harddisk tot minuscule deeltjes shreddert, is het niet 100% veilig.
Papier kunt u uiteraard ook zelf versnipperen in hele kleine stroken middels een papierversnipperaar. Uitbesteden heeft echter zo zijn voordelen:

 • u hoeft ordners, metalen klemmen, plastic mappen etc. niet te verwijderen
 • tijdsbesparing door niet zelf te hoeven vernietigen
 • ruimte in archief en kantoor
 • geen ergernis over kleine kantoorvernietiger
 • geen ergernis bij degene die moet vernietigen
 • geen opslag van confetti (lees zelf vernietigd papier of restproduct)
 • vertrouwd en zeker vernietigd met vernietigingsverklaring of vernietigingscertificaat

Vraag een offerte aan voor een goede overweging.

U kunt op verschillende manieren de documenten op uw harde schijf vernietigen, maar alleen het daadwerkeljk vernietigen van de harde schijf volgens de DIN66399 norm biedt discretie en zekerheid:

 1. Formatteren;
 2. Onder een sterke magneet houden;
 3. De harde schijf of andere data drager bewerken met een hamer, met water of een boor;
 4. De data drager vervormen;
 5. De data op de betreffende data drager overschrijven.

Het overschrijven van de data is een zeer tijdrovende en kostbare klus. De andere methoden zijn niet 100% betrouwbaar. Als iemand kwaad wil, kan de data toch worden gereconstrueerd. Uw harde schijf leegmaken of uw harde schijf wissen is ook onvoldoende. Uw harde schijf vernietigen met een hamer? Doe het niet want al lijkt de harde schijf of andere datadrager in uw ogen totaal kapot, uw gegevens zijn nog steeds te reproduceren. Dat zelfde geldt voor water. Dus ook het vernietigen van uw harde schijf met water is niet veilig.

De enige juiste manier om snel en goedkoop ervoor te zorgen dat niemand de vertrouwelijke gegevens op uw harde schijf of andere data drager in handen krijgt, is het fysiek vernietigen in een shredder die uw harde schijf of data drager tot minuscuul kleine stukjes vernietigd. Daarvoor kunt u Rhenus inschakelen! Rhenus is actief door heel Nederland en België, heeft locaties in heel Nederland en locaties in België, maar kan ook direct bij u voor de deur uw datadragers vernietigen in de Rhenus mobiele shredder. Datavernietiging is een specialisatie van Rhenus. Alles gaat totaal veilig, snel en gecertificeerd.

Kies voor 100% veiligheid als het gaat om vertrouwelijke gegevens!

De harde schijf van oude computers leegmaken? Alleen het daadwerkelijk vernietigen van uw harde schijf is de 100% veilige manier en een stuk sneller!

Uw harde schijf bevat mogelijk vertrouwelijke gegevens. Denk aan personeelsgegevens, inlogcodes, contracten, afspraken met leveranciers, vertrouwelijke gegevens van uw klanten, omzetcijfers, etc. Als u 100% zeker wilt zijn dat deze gegevens niet op straat komen te liggen als u uw oude computer of laptop wegdoet, dan moet u de harde schijf niet leegmaken maar veilig vernietigen.

Als u uw computer of laptop weg doet, dan kunt u uw harde schijf leegmaken door formatteren. Deze optie is echter niet 100% betrouwbaar. Deze data kan iemand die kwaad wil toch reconstrueren.

Dit geldt ook voor het leegmaken van uw harde schijf door hem onder een magneet te houden en zo zijn er meer methoden die door mensen gebruikt worden om hun harde schijf leeg te maken, maar die niet 100% veilig zijn.

De enige juiste manier om snel en goedkoop ervoor te zorgen dat niemand de vertrouwelijke gegevens op uw harde schijf of andere data drager in handen krijgt, is niet het leegmaken van de harde schijf, maar het fysiek vernietigen in een shredder die uw harde schijf of data drager tot minuscuul kleine stukjes vernietigd, volgens DIN norm 66399. Bij Rhenus is dit tot Veiligheidsklasse 6 mogelijk.

Het vernietigen van uw harde schijf of andere datadrager met een hamer zorgt er NIET voor dat uw vertrouwelijke gegevens niet meer leesbaar zijn.

Als er vertrouwelijke data op uw harde schijf staat, dan is het vernietigen met een hamer geen garantie dat uw data niet meer leesbaar is. Integendeel, als u uw harde schijf met een hamer helemaal kapot slaat, dan nog blijven uw vertrouwelijke gegevens erop staan. Derden die hiermee aan de slag willen, kunnen zonder veel moeite de data van de in uw ogen helemaal kapotte harde schijf afhalen.

Het vernietigen van een harde schijf met een hamer raden wij dus ten zeerste af en is met de invoering van de AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming, zelfs strafbaar. Als u niet wilt dat bedrijfsgegevens, personeelsgegevens, klantgegevens en andere vertrouwelijke gegevens voor derden nog toegankelijk zijn als u uw harde schijf weg doet, dan kiest u voor de vernietiging geen hamer, maar neemt u contact op met Rhenus. Rhenus is actief door heel Nederland en grote delen van België. Uw harde schijf en andere datadragers worden door Rhenus 100% veilig en snel vernietigd volgens strenge richtlijnen en DIN norm 66399. Veiligheidsklasse 6 is mogelijk. U heeft de garantie dat alle vertrouwelijke data op uw harde schijf of andere datadragers echt verdwenen zijn en niet meer te reproduceren. U ontvangt daar bovendien een Vernietigingscertificaat van.

Voor de kosten hoeft u het risico van diefstal van vertrouwelijke gegevens en de mogelijke schade die daardoor ontstaat echt niet te laten. Vraag maar eens een offerte aan! De kosten vallen mee, het is 100% safe en u hoeft niet zelf met een hamer aan de slag.

Nee, dat kan niet. Bij het vernietigen van uw harde schijf of andere datadrager met water blijven uw vertrouwelijke gegevens leesbaar! Let dus op want met de invoering van de AVG kunt u hoge sancties krijgen. 

Het misbruik van vertrouwelijke klantgegevens, bedrijfsgegevens en personeelsgegevens neemt de laatste tijd alleen maar toe en deze dieven beschikken over allerlei mogelijkheden om van onvoldoende vernietigde datadragers alle data snel weer beschikbaar te krijgen. Vernietigen met water lijkt in uw ogen misschien voldoende en waarschijnlijk lukt het u ook niet meer om er nog iets van te kunnen lezen, dieven beschikken echter over technieken waarmee zij dit wel kunnen. Dit geldt overigens ook voor het vernietigen met een hamer.

Uw harde schijf vernietigen met water is dus zeker niet slim. De kosten voor veilige en gecertificeerde vernietiging vallen bovendien in het niet bij de schade die uw klanten, uw medewerkers en uw bedrijf kan berokkenen als vertrouwelijke gegevens in verkeerde handen komen. Neem dit risico niet. Vraag direct een offerte voor het snel en veilig vernietigen van harde schijven en andere datadragers aan bij Rhenus.

Ja. U kunt door Rhenus Office Systems één of meerdere containers op uw locatie laten plaatsen. Voor een permanent geplaatste archiefcontainers heeft u de keuze uit twee soorten dienstverlening, namelijk ‘inzameling op afroep’ en ‘abonnement’.

Inzameling op afroep

Bij inzameling op afroep betaalt u voor permanent bij u geplaatste containers, huur per container per maand. Vernietigingskosten en voorrijkosten betaalt u alleen op het moment dat u daadwerkelijk laat vernietigen.

Abonnement

Een abonnement houdt in dat u één vaste prijs per maand betaalt voor alle materialen en diensten rondom de inzameling en vernietiging van vertrouwelijke gegevensdragers. De archiefcontainer wordt in een vaste regelmaat (bijvoorbeeld elke maand) geleegd. U betaalt dus één vast maandbedrag en dat is inclusief huur van de container, voorrijkosten en vernietiging van het vertrouwelijk materiaal.

In de Wet zijn de wettelijke bewaartermijnen van data op papier, harde schijf, harddisk, usb, cd, tape etc. vastgelegd. Deze wettelijke bepalingen ziet u op deze pagina op onze website: Bewaartermijnen

 

Ja, ook na het verstrijken van de bewaartermijn is het nog steeds zaak om de documenten in kwestie niet zomaar weg te gooien of onzorgvuldig te vernietigen, maar om deze met zorgvuldigheid gecertificeerd en op een hoog Veiligheidsniveau te vernietigen. U kunt hiervoor Rhenus inschakelen. Dan weet u gegarandeerd zeker dat uw vertrouwelijke gegevens niet op straat komen te liggen.

Meer informatie of een vrijblijvende afspraak maken?

Vul het contactformulier in en we nemen snel contact met u op.

Contactformulier
Bekijk hier de veelgestelde vragen over datavernietiging door Rhenus Office Systems en vernietiging van papier, archieven en datadragers in het algemeen.